Tin vui cho hàng vạn người tiếp tục được tăng lương hưu từ giữa tháng 9/2023

1 December, 2023 by phamnghia
SKĐS – Sau khi được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, một số đối tượng có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được tăng lương hưu từ giữa tháng 9/2023.

Ngày 1/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng (tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội) đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, thực hiện theo Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP về tăng lương hưu, trợ cấp, Bộ Nội vụ tiến hành điều chỉnh tăng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

– Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Theo đó, công thức tính mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

Trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 = mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

Trong đó, mức trợ cấp tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BNV.

Cụ thể, vì Thông tư 11/2023/TT-BNV đến ngày 15/9/2023 mới có hiệu lực nên có thể trong đợt chi trả trợ cấp theo mức mới sẽ chưa được thực hiện mà dời đến đợt chi trả tháng 10.

Như vậy, theo dự kiến, nếu như không có gì thay đổi so với đợt chi trả lương hưu theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, mức trợ cấp tháng 9/2023 nhận về vẫn giữ như cũ, đến tháng 10 sẽ bắt đầu chi trả theo mức mới và truy lĩnh phần tăng thêm từ tháng 7 chưa nhận.

Hiện nay vẫn chưa có thông báo chính thức về thời gian bắt đầu tăng lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Lịch chi trả, mức chi trả cụ thể sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội quy định và thông báo đến người hưởng trong thời gian tới.

Nhiều cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tiếp tục tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ giữa tháng 9/2023 (Ảnh minh hoạ).

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người. Trường hợp từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng thì tăng lên bằng 3 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2023 của cán bộ xã đã nghỉ hưu được làm tròn như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 3 triệu đồng/tháng. Các chức danh còn lại là 2,817 triệu đồng/tháng.

Về thời gian bắt đầu tăng lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, Thông tư 11/2023/TT-BNV tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu được ban hành ngày 1/8/2023 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. Trong khi đó, các chế độ quy định tại Thông tư này lại được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

Do vậy, việc chi trả trợ cấp theo mức mới tại Thông tư 11/2023/TT-BNV cũng có thể sẽ bị thay đổi như đợt tăng lương hưu theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/tin-vui-cho-hang-van-nguoi-tiep-tuc-duoc-tang-luong-huu-tu-giua-thang-9-2023-169230922160214232.htm

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300