31/Mar/2022

CÔNG TY TNHH BV PTTM NGÔ MỘNG HÙNG

BỆNH VIỆN PTTM NGÔ MỘNG HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Về việc thanh toán viện phí

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2020/QĐ-BVNMH ngày 20 /05/2020)

Để tạo điều kiện cho người bệnh thanh toán viện phí được thuận lợi, Giám đốc bệnh viện ban hành một số quy định như sau:

1.Trách nhiệm của Phòng tài chính kế toán:

– In hóa đơn thanh toán viện phí để người bệnh/thân nhân kiểm tra trước khi thanh toán.

– Chuyển xuống phòng khám để làm thủ tục thanh toán.

2.Trách nhiệm của nhân viên thu phí:

– Thu phí tại phòng khám.

– Giải thích, hướng dẫn cho người bệnh/thân nhân kiểm tra, ký, ghi họ tên trên phiếu thu.

– Thu số tiền còn thiếu hoặc trả tiền dư cho người bệnh. Không giải quyết cho nhân viên đến nhận thay.

– Giao cho người bệnh: phiếu thu, hóa đơn.

– Chấp nhận các hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, thẻ ngân hàng.

3.Trách nhiệm của người bệnh và thân nhân:

– Thanh toán toàn bộ chi phí của gói dịch vụ trước khi thực hiện phẫu thuật.

– Không phải nộp bất kỳ khoản nào khác ngoài các chi phí phải nộp đã ghi trong phiếu thu.

– Trực tiếp thanh toán viện phí cho nhân viên thu phí tại phòng khám, không thanh toán tại các khoa, phòng. Trường hợp trong lúc phẫu thuật có phát sinh thêm chi phí dịch vụ (nếu có), người bệnh/thân nhân sẽ thanh toán tại quầy lễ tân trước khi ra về.

– Kiểm tra phiếu thu, hóa đơn, ký và ghi họ tên.

– Nhận lại liên 2 phiếu thu, hóa đơn sau khi nộp tiền.

– Kiểm tra đủ tiền trước khi rời khỏi phòng khám hoặc quầy lễ tân, mọi thắc mắc về sau nhân viên thu viện phí không chịu trách nhiệm.

 

Yêu cầu các khoa phòng có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Đề nghị người bệnh/thân nhân hợp tác tốt với bệnh viện.

Nếu có vấn đề gì chưa hài lòng, xin gọi đến số điện thoại đường dây nóng:

084 300 1300.

Chúng tôi sẽ giải quyết ngay./.


03/Mar/2022

Ghi chú:    – Đối với người bệnh ngoại trú (người bệnh làm tiểu phẫu) bỏ qua Bước 2 và Bước 3.

        – Phòng xét nghiệm, Điện tim, X-Quang, Siêu Âm tại lầu 1 Bệnh viện.

        – Nhân viên y tế trực triếp hướng dẫn, đưa đi và lấy kết quả Cận lâm sàng cho người bệnh.Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300