Những thay đổi về định nghĩa F0, F1

26 April, 2022 by phamnghia

Theo công văn tốt909/BYT-DP, định nghĩa về ca bệnh xác định (F0) và tiếp xúc gần (F1) đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Những thay đổi về định nghĩa F0, F1 Những thay đổi về định nghĩa F0, F1

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300