TPHCM: Mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2

5 July, 2022 by phamnghia

Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID-19 cho người dân Thành phố. Ngày 10/06/2022 UBND TP.HCM đã ban hành công văn tốt899/UBND-VX về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 với các đối tượng sau:

-Người từ 50 tuổi trở lên;

-Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

-Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu như giáo viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành Thành phố, công ty, doanh nghiệp,…).

TPHCM: Mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300