Thế nào là tiêm nhắc vắc-xin phòng COVID-19 đúng lịch?

12 July, 2022 by phamnghia

Lịch tiêm mũi nhắc vắc xin phòng COVID-19

+ Liều nhắc lần 1 (mũi 3): Ít chỉ có 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Liều nhắc lần 2 (mũi 4): Ít chỉ có là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3);

*Lưu ý: Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.

Thế nào là tiêm nhắc vắc-xin phòng COVID-19 đúng lịch?

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300