Về việc ban hành Quy trình tuyển dụng, Đề án vị trí vị trí việc làm và Quy chế bổ nhiệm tại Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng

4 April, 2022 by phamnghia

Về việc ban hành Quy trình tuyển dụng, Đề án vị trí vị trí việc làm và Quy chế bổ nhiệm tại Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300