Một số thành tích của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

23 January, 2024 by phamnghia

Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động tổ chức công đoàn năm 2023 do Liên Đoàn Lao Động Quận 3 trao tặng.

Một số thành tích của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động tổ chức công đoàn năm 2021 do Liên Đoàn Lao Động Quận 3 trao tặng

Một số thành tích của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

Bằng khen chung tay cùng quận 3 trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 3 cấp

Một số thành tích của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300