Công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng

6 August, 2022 by phamnghia

Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng đã thực hiện phân loại và bố trí các túi, thùng chứa rác tại nơi phát sinh, thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải y tế, tạo môi trường thông thoáng, vệ sinh, mỹ quan cho bệnh viện.

Căn cứ vào Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y Tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng đã cập nhật và phổ biến cho nhân viên y tế trong bệnh viện: “Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y Tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế” với những nội dung sau:

1. Chất thải lây nhiễm:

a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng;

b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

d) Chất thải giải phẫu: bỏ vào trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

đ) Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa chất lỏng và có nắp đậy kín.

2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm:

a) Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa đối với các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp;

b) Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

c) Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa.

3. Chất thải rắn thông thường:

a) Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

b) Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

4. Chất thải lỏng không nguy hại:chứa trong dụng cụ đựng chất thải lỏng có nắp đậy kín, có tên loại chất thải lưu chứa.

Công tác quản lý chất thải  y tế tại Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng

Bệnh viện đã thực hiện phân loại và bố trí các túi, thùng chứa rác tại nơi phát sinh, thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải y tế đồng thời triển khai đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, quy định của nhà nước về quản lý chất thải y tế.

Hằng năm, bệnh viện đều triển khai lớp tập huấn quản lý chất thải y tế cho các đối tượng: nhân viên y tế, bảo vệ, nhân viên hành chính, nhân viên vệ sinh

Công tác quản lý chất thải  y tế tại Bệnh viện PTTM Ngô Mộng Hùng
Lớp tập huấn quản lý chất thải y tế cho nhân viên trong bệnh viện

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300